2015-10-09 08:37 #0 av: KPD

Hufvudstadsbladet skriver idag om ridterapi i Finland:
"Omkring 160 ridterapeuter har utexaminerats i Finland. De flesta ridterapeuter jobbar som privata företagare, ofta i samråd med Folkpensionsanstalten eller ett sjukvårdsdistrikt."
http://hbl.fi/feature/2015-10-09/773558/fyrbenta-terapeuter-later-sig-garna-kramas