2005-08-29 23:37 #0 av: Linda

Allt mer hästfolk förstår innebörden med bra hovvård och vad kan man göra för att sköta om hästens hovar på bästa sätt?

Via svenska hovslagarföreningen SHF kan du få hjälp med frågor och hitta en lämplig hovslagare.

Hästens hovar växer regelbundet, växt perioden är som störst på sommarmånaderna . Vid långvarig torka kräver de extra pyssel.

 

Se till och verka/sko din häst med 6-8 veckors mellanrum och diskutera med din hovslagare, ställ krav.

Vid torra sommarmånaderna kanske extra fukt behöver tillsättas, vatten är det bästa men vanlig matolja eller fodertran ger ett fukt inslag. Undvik för myckt hovsalvor för att behålla den naturliga glasyrlagret.

Vid mycket lera och blöta hagar kan hoven lätt drabbas av röta istället, när du ser att hoven blir lite vitmjölig så pensla på med hovtjära.

Verkning och korrigering bör ske så tidigt som möjligt för fölet. Så att hovslagaren kan rätta till ev. benställningar och så blir fölet tryggare när den sedan så småningom ska skos.

Ömfotade hästar som lätt får hovbölder och är sömömma kanske man får ta ut hovslagaren i omgångar, i enstaka fall med samråd av din veterinär även ge lugnande.

Tänk på var rädd om din hovslagare.

 

Några grungregler för god hov vård

  • Kom ihåg att hästens rätt till god hovvård är inskriven i Djurskyddslagen.
  • Daglig visitation av hästens hovar är ett måste.
  • Bristfällig hovvård kan vålla hälta och ge din häst kroniska förslitningsskador.
  • Felaktig korrigering kan skapa större problem änn vad den ursprungliga felställningen skulle gjort.
  • Rätt utförd hovvård utvecklar hovens stötdempande förmåga. Den bidrar dessutom till en balanserad belastning på lederna. Därför är den en förutsättning för hästens hållbarhet som vuxen.
  • Innan du ringer veterinären om hälta, tag tempen och kontrollera puls (in och utsida på kotans baksida) , visitera hoven noggrant.
  • Tillkalla alltid veterinär och hovslagare i tid-och etablera ett förtroendefullt samarbete med dem.
  • De bevingade orden "no foot-no horse" tillskrivs engelsmannen Bridges. Han levde på 1700-talet,men hans visdomsord är giltiga även idag.
  • Den vanligaste inkörsporten för stelkramp är via hoven.En rätt utförd stelkrampsvaccination ger ett allsidigt skydd.

Beställ "Hovens Vård och tillsyn" från Agria, där vi tagit fram en del goda råd. 

 

Relaterade länkar

Av: Linda

Datum för publicering

  • 2005-08-29