08 - Hästraser

GOTLANDSRUSS, vår enda inhemska ponnyras

2007-08-16 04:54 #0 av: lisette

Alla vi som har gotlandsruss har ett stort ansvar då vi i Sverige är modersland till en utrotningshotad ras. Vi arbetar tillsammans för bevarandet av gotlandsrusset som är en del av vårt kulturarv i Sverige. Vi vill visa på gotlandsrussets alla kvalitéer, att den går att använda i alla discipliner och kan brukas av både barn och vuxna. Nyfiken? Då kan du läsa mer här.

Rasbeskrivning:

Typ: Harmonisk, välproportionerlig med utpräglad raskaraktär.

Huvud: Proportionerligt torrt huvud med bred panna, rak näsrygg och vaken blick.

Bål: Lång, välliggande bog, gott bröstdjup, utvecklad manke med gott sadelläge. Lagom lång stark rygg, starkt njurparti, väl sluten bål och korsets längd väl dimensionerat med rätta vinklar.

Ben: Framben godtagbart korrekta, torra med väl markerade framknän, starka inskeningar, korta starka skenor.
Bakben godtagbart korrekta, torra med välmusklad skank. Lagom vinklade, starkt inskenade hasar.
Välformade hovar med god hornkvalitet.

Rörelser: Energiska, taktmässiga, bogfria, elastiska och vägvinnande.

Storlek:  För riksstambokföring mellan 115-130 cm.
2 ½ åringar 115-127 cm.
3-åringar ej över 128 cm.
Idealhöjden är mellan 123-126 cm.

Färger: Alla färger tillåtna förutom homozygot gulanlag, (utspädningsanlag), skimlar, blackar och dorsalskäckar.

 

Gotlandsrussets historia

1800-talet 

1859 infördes laga skifte. Gotlandsrussets stora betesmarker i skogarna skulle skiftas, och markägarna ville ha bort dem därifrån. Antalet russ minskade snabbt, och man började på flera håll oroa sig för att russet skulle gå samma väg som ölandshästen, dvs utrotas.

Godsägare Willy Wöhler på Klintebys egendom startade på 1880-talet ett ponnystuteri. Han hade ett antal russton som betäcktes med Khediven, som kom att få nr 1 i "Stambok för russ". Khediven ansågs vara efter "Böösens Arab", men mer troligt är att han vara av knabstruperstam. Han var den som tillförde rasen den tigrerade färgen. Ungefär samtidigt användes hingsten Olle 2, en korsning mellan en syrisk ponnyhingst och ett russto. Denne Olle var av russtorlek och står som svart i stamboken, men var troligtvis mörkt gulsvart. Alla russ med albinoanlag har Olle som stamfar. Olle är även känd för sin uthållighet och travförmåga. Då han var rasens mest anlitade avelshingst finns han i stammen på de flesta russ.

1896 visades de första russen på premiering på Gotland. För att kunna besiktiga även de mer eller mindre vilda djuren, anordnades mellan 1914-19 särskilda russbesiktningar vid Lojsta hed samt Busarve. Även i dag anordnas den sista måndagen i juli månad premieringar för den viltgående flocken, nu vid Gerums Korsgata. Detta brukar locka stora skaror av russintresserade, och även en hel del turister.

1900-talet

1901 bildades två russtuterier. AB Gotlands Russtuteri i Rosendal öster om Visby och AB Gotlands Ponystuteri, Busarve i Othem. Tyvärr samarbetade inte stuterierna. AB Gotlands Russtuteri avvecklades redan 1908 och Gotlands Ponystuteri övertog hästarna. 1912 avvecklades även Gotlands Ponystuteri varpå de 72 hästarna köptes av löjtnant E Bonthron, som fortsatte russaveln till 1922. Då återstod sju ston, en tvåårshingst och sex unghästar, vilka skänktes till Gotlands Läns Hushållningssällskap med villkor att de skulle hålla en stam av russ i fortsättningen.

1943 gavs band I av "Stambok för russ" ut. I den finns en intressant läsning om "Det gotländska skogsrusset" skriven av husdjurskonsulent Bengt Ljunggren som betytt mycket för russet, bl a för sitt arbete med stamböckerna och historik. 

Russaveln levde vidare på Gotland tack vare ett fåtal tappra russuppfödare. Utan dem skulle rasen knappast funnits kvar i dag. Det fanns även russ på fastlandet, då främst på Slottsskogen i Göteborg och Skansen i Stockholm. Dessa stammar har varit av stort värde när det blev problem med alltför stor inavel. År 1940 fanns endast nio verksamma hingstar i aveln, så inavelsproblemet var ett faktum.

För att få in nytt blod i rasen, importerades 1951 welshponnyhingsten Revel General 106. Han gick tre säsonger på Lojsta hed, och blev far till två godkända hingstar samt 24 stambokförda ston. Hingstlinjen efter honom är borta, men han har haft stor genomslagskraft då hans döttrar är väl representerade i dagens russtammar.

Därefter importerades welshmountain hingsten Criban Daniel 124, som kom till Sverige 1957. Han gick aldrig på Lojsta, men användes en hel del, och blev bl a far till åtta godkända söner och 30 stambokförda ston. Tillsammans finns dessa welshhingstar i ca 50% av dem i dags dato verksamma russhingstarna. I de flesta fall ligger de mycket långt bak, och procentuellt sett är welshinslaget i de flesta individer mycket lågt. 

Det var först 1961, när rasen blev premieringsberättigad även på fastlandet som det tog fart på allvar utanför Gotland. Betäckningssiffrorna steg i höjden, 1975 betäcktes 1819 ston av 114 hingstar, dvs i genomsnitt 16 ston per hingst.

Gotlandsrusset är sedan 1984 med bland de inhemska husdjursraser som Statens Genbanksnämnd bevakar och vill skydda mot utrotning. I genbanken innefattas de russ som har mindre än 2 % främmande blod. Eftersom de importerade welshhingstarna återfinns långt bak i de flesta stammarna, och stamboken är sluten, innebär det på längre sikt att den största delen av russen hamnar under denna gräns.

Lojsta Hed

Gotland är och förblir den viktigaste platsen för russet. Numerärt sker den mesta aveln på fastlandet, men det är på Gotland rasen har skapats och blivit det den är.

Den har under tusentals år anpassats till de gotländska förhållandena, och en liten spillra av historien finns kvar på Lojsta hed. Området är ca 600 ha, uppdelat på tre olika hagar.

Flocken består av ett femtiotal ston och unghästar, som går där året om. Hingsten släpps till flocken i juni varje år, och går där till hösten. Flocken drivs ihop i samband med premieringen i juli månad, samt i november, då det är dags att skilja ifrån och frysmärka fölungarna. Russen fodras vintertid med hö varannan dag, men lever i det stora hela ett fritt liv. Möjligheten att få leva och dö i skogen på det här viset, är få russ förunnat. Försvinner russen från Lojsta hed, försvinner hela rasens vagga och hjärta.

Användningsområden:

De flesta russ används som barn- och familjeponnyer. Majoriteten av de tävlande russen finns på travet, men det finns också en hel del som är ute i ridsportgrenarna.

Russets enastående travförmåga finns beskriven på flera platser i litteraturen, så även dess uthållighet. Mest känd är väl historierna om tappre Olle 2, som gick dagsetapper på uppåt tio mil och som travade ikapp med stora travare, vilka fick se sig slagna gång på gång. Han skall ha travat en mil på 28 ½ minut!

Redan 1919 uppmättes kilometertiden 2,11 på distansen 2 260 meter och gräsbana. Russet var en valack med namn Lilleputt och var en "vanlig" vagnshäst. Värt att notera är att världsrekordet i dagsläget innehas av stoet Snäckan, som travat en kilometer på 1.40,4a.

Russtrav har funnits på Gotland sedan sekelskiftet, och intresset spreds till fastlandet vid 1950-talet, i och med att kuskarna tog russtravarna med sig dit för att visa upp sig. Intresset har sedan ökat stadigt, för att de senaste åren ökat lavinartat. De ungdomar som nu tar licens och vill börja tävla, behöver ha tag i ponnyer med förutsättningar att bli duktiga tävlingsponnyer.

Russet är den vanligaste ponnyn inom Trav och Montè kat. B. Åldersgräns för ponnyn är 3 - 15 år och för kusk och ryttare, 12 - 25 år.

Tävlingar arrangeras av Ponnytravklubbar över hela landet. Ett av kraven för att få deltaga är att kusken/ryttaren är medlem i en ponnytravklubb ansluten till SPTF Svenska Ponnytravförbundet. SPTF bestämmer reglerna, vilka i stort sett överensstämmer med STCs regler för trav med stortravare.

Varje år arrangeras årgångslopp, Kriteriet för 3-åringar, Derbyt för 4-åringar och 5-årsmästerskapet för 5-åringar. Dessutom körs Guldstoet, för enbart ston, samt Svenskt Mästerskap. Dessa lopp är öppna för alla B-ponnyer. Insatsloppet 5-årsbaggen, som arrangeras av Gotlands Russtravklubb är öppet enbart för russ. Som "hopp-ponny" brukar russen kunna hävda sig ganska väl. B-ponny tävlar upp till Msv B och flera russ tar sig så högt upp. Ponnyn får börja tävla vid 4-års ålder. Någon övre åldergräns finns inte. Ryttaren på B-ponny måste vara under 13 år i hoppning. I ungponnyklasser finns ingen åldergräns för ryttaren, men ekipaget måste harmoniera. Regler för ponnyhoppning finns hos Svenska ridsportförbundet.

Internationellt

Danmark

Danmark startade med russavel i början av 1980, och den danska russavelsföreningen bildades strax därefter. Kvaliteten på de danska russen har varit övervägande hög, vilket ofta har visat sig när de deltagit på de svenska utställningarna. Danskarna har även anammat ponnytravet.

De danska russen infördes tidigare i svenska "Riksstambok för russ", men stambokförs nu för sig, enligt de svenska stamboksreglerna.

Finland

Det har funnits gotlandsruss i Finland sedan 1956. Även på senare år har många russ exporterats till Finland. Den finska stamboken innefattar 21 hingstar och drygt 200 ston. 1999 betäcktes ca 20 ston, av fem licensierade hingstar. Den finska stamboken är inte godkänd i Sverige, eftersom det finns russ som ej är stamboksberättigade enligt de svenska reglerna. Det finns dock möjlighet till prövning i varje enskilt fall.

Soumen Russponien Ystävat Ry är den finska russavelsföreningen. De är även anslutna till Svenska Russavelsföreningen.

Norge

Det ökade intresset för ponnytrav var det som väckte marknaden för russ i Norge. Rasen är relativt ny i landet.

Stambok och register sköts om av Norsk Ponniavlsforbund, vilka i sin tur är anslutna till Svenska Russavelsföreningen.

USA

Under början av 1960-talet exporterades ett 70-tal russ till Nordamerika. Tyvärr svalnade intresset, under 1980 talet registrerades endast ett fåtal rena russföl varje år. Under 1990 talets senare hälft har russ exporterats till Nordamerika vid tre tillfällen. 1994 lades all registering och data om de amerikanska russen till " The American Livestock Breeds Conservancy" , vilket gör att det finns noggrant dokumenterat vilka russ som har funnits och finns i landet. Registret omfattar ca 550 registrerade russ, som alla kan härledas till svenska"Stambok för russ". Man räknar med att det finns lite drygt 100 stycken registerade russ i livet.

Gotlands Russ Association of North America (GRANA) är den förening som sedan 1998 är knuten till Svenska Russavelsföreningen.

Övriga länder

Förutom dessa länder finns det exempel på russ som exporterats till bl a Grekland, Spanien och  Holland, men det rör sig bara om enstaka exemplar.

 

Text:

Liselotte Erixon, registrator i Svenska Russavelsföreningen
Foto & Copyright: Liselotte Erixon

Relaterade länkar

Av: lisette

Datum för publicering

  • 2007-08-16
Anmäl
2007-08-16 05:18 #1 av: paronskrutten

Jättebra artikel! Jag rider mycket russ på ridskolan och där finns det djur från Lojsta, så det är lite coolt tycker jag =)

Anmäl
2007-08-16 08:41 #2 av: [Croneld]

Åh, vad bra det blev!

Själv har jag ett par russ och är sajtvärd på gotlandsruss.ifokus. Liselotte som skrivit texten har lagt in flera intressanta artiklar, med fina blider där.

Anmäl
2007-08-16 09:22 #3 av: bubbelbubbel

nångång när jag har en massa pengar och plats, så ska jag nog ha ett litet russ, det är en så trevlig ras.

Anmäl
2007-08-16 11:00 #4 av: rebeccajansson

Vad roligt att min vackre lille pojk är med där:P

Anmäl
2007-08-16 12:24 #5 av: halludu

Väldigt bra och intressant artikel.Själv har jag just nu 3 gotlandsruss på gården Och en utlånad,En är såld och en dog i början av januari.

Sibylla: Sto från lojstahed, Hade Saga men som tyvärr dog i januari.
Vindy: Sto från lojstahed, Har En avkomma, Vilma, som bor på gården.
Valle: Valack från lojstahed, Är nu utlånad.
Ville: Valack från lojstahed, Är nu Såld.
På Bilden; Sibylla Och Jag.

Anmäl
2007-08-16 14:57 #6 av: Mixie

Jättekul att russen uppmärksammas även på Ridsportssidan men Snäckan har inte travat 1.40.4 utan 1.39.1 eller?

Anmäl
2007-08-16 15:05 #7 av: linnrisedal

jättebra skriven atrikel. men jag undrar. hur kan dom ha ett torrt huvud? :S

Anmäl
2007-08-16 15:14 #8 av: [Lill-Jonna]

Intressant fakta, jag rider ju ett gotlandsruss

Anmäl
2007-08-16 15:22 #9 av: jessssica

Bra artikel! =)
Russ är helt klart bästa rasen! :P =)

Själv har jag tre russ :D

Anmäl
2007-08-16 15:35 #10 av: jessssica

#9 det där är inte mitt russ, bara en bild jag tatt..:P

Här är mina (+min shettis) -->

Anmäl
2007-08-16 15:36 #11 av: jessssica

men..

Anmäl
2007-08-16 17:53 #12 av: thilda-

Bra artikel :)

Anmäl
2007-08-16 22:26 #13 av: MagganS-B

Jättefin artikel Liselotte! Kanske russet kan bli lite mer populärt inom ridsporten igen......

Anmäl
2007-08-16 22:45 #14 av: Anna

Bra artikel! :)

Anna, värd på Hästfoto och Webbutveckling

annaattlid.se

Anmäl
2007-08-16 22:54 #15 av: horses

Jag har ett russ som heter Allan!

Anmäl
2007-08-16 23:31 #16 av: lisette

hade tidigare planer på att köpa föl fr¨n lojst, men blev aldrig så...

Anmäl
2007-08-17 01:52 #17 av: gejsa

Vi har ju ägt ett fint russ, min dotter körde ponnytrav med honom. Han var så busig och mysig liten ponny.

Anmäl
2007-08-17 10:44 #18 av: Ove-D

Räknas inte Nordsvensken som inhemsk???

Anmäl
2007-08-17 22:35 #19 av: [Croneld]

#18 Gotlandsrusset är vår enda inhemska ponnyras. Nordsvensken räknas inte till ponnyraserna.

Anmäl
2007-08-18 21:46 #20 av: Murre_Uddiz

wie :) Syns på första bilden att Monessa liknar den i kroppen, men inte lika "lång" =P

Anmäl
2007-08-18 23:33 #21 av: Ove-D

#19 ja du har ju rätt... Jag hoppade visst över ordet "ponny"... Men Svensk Ridponny räknas inte eller eftersom det är en blandning av olika raser? (som även Svensk Halvblod är)...

Anmäl
2007-08-19 01:17 #22 av: SigneK

#18 men har vi inte just läst i Pernille Goochs artikel (som var jättebra och lärorik tycker jag) att russet inte är någon ponny utan en ÄKTA gammal LANTHÄST...?!

Anmäl
2007-08-24 17:42 #23 av: SofiaGenne

Rolig artikel!

Anmäl
2007-08-26 04:18 #24 av: Mixie

Vill fortfarande påpeka att världsrekordet är UNDER 1.40 ?!?!?!?!

Anmäl
2007-08-26 04:23 #25 av: lisette

mixie, det får du nog ta med författaren till artiklen! =)

Anmäl
2007-09-06 13:41 #26 av: Forssen20

Jag har också ett gotlands russ, Ticco heter han efter goldör och undan Ida. Skit läcker är han fast nu så börjar han tappa sin glans då hans stjärn-dagar har nått mot sitt slut, han är fyllt 21 nu men hoppas, skuttar och slår bakut som en glaning. Skulle gärna fått någon som kunde rida honom eller så men nu på sina äldre dagar så går han stelt med bakbenen, tyvärr.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.