09 - Hästvård

Foderföretagande

2008-01-29 02:22 #0 av: lisette

Visste du att din häst räknas som ett livsmedel? Just därför ska man som hästägare bland annat föra journal över vad hästen äter. Läs mer om foderföretagande här!

Huvudsyftet med de nya bestämmelserna som kom 1 Januari 2006 är att öka livsmedels- och fodersäkerheten och därmed öka tryggheten för konsumenterna. Detta innebär att alla anläggningar där foder hanteras ska finnas i ett register. Om problem uppstår med ett foder blir det lättare att spåra det och snabbt förhindra att fler drabbas. 

Vem är foderföretagare?

Du räknas som foderföretagare om du hanterar foder som ett led i produktionen av livsmedel. Det innebär att alla som framställer, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder till livsmedelsproducerande djur (inklusive hästar) är foderföretagare.

Vad räknas som foder?  

Det är avsikten som styr om en gröda eller övrig produkt är foder eller inte. En produkt som är avsedd som livsmedel betraktas som livsmedel fram till dess att syftet ändas. Om det är osäkert om en vara kommer att användas som livsmedel eller foder betraktas den som livsmedel. Även bete är foder och vatten, om det är avsett att konsumeras av djur.

 

Jag hyr in min häst, gäller detta mig?

Det är egentligen inte enstaka djur eller djurägare som ska anmälas för registrering, utan den anläggning som man är ansvarig för där foder hanteras. Om stallet gemensamt köper in minst ett foder, t.ex. grovfoder, till alla hästar ska den som ansvarar för stallet (äger eller hyr stallet från ägaren) anmäla anläggningen. Alla hyresgäster ansvarar sedan för att reglerna efterlevs. Men om varje hästägare köper allt foder till sin häst separat ska i stället varje enskild hästägare anmäla sig till Jordbruksverket.

Eftersom många hästar går till slakt och vidare in i livsmedelskedjan räknas de som livsmedelsproducerande djur, även om många kanske tycker att det är mer naturligt att kalla dem för sällskapsdjur.

Hästar som har inskrivet i sina hästpass att de inte får gå till livsmedelsproduktion räknas inte som livsmedelsproducerande djur.
Ett stall där samtliga hästar har inskrivet i sina pass att de inte får ingå i livsmedelskedjan behöver därför inte anmälas till Jordbruksverket, förutsatt att det inte finns några andra livsmedelsproducerande djur på anläggningen.

Så länge det inte står i hästpassen att hästarna inte får gå till slakt är du en foderföretagare i lagens mening. Om du är säker på att de inte kommer att gå till slakt kan du kontakta en veterinär som kan skriva in detta i passen. Men var medveten om att denna "stämpel" följer hästen och gäller även om du säljer hästen vidare och att det är förenat med en kostnad att skicka en hästkropp till destruktion. 

Vad ska jag göra som foderföretagare?

Du ska föra journaler över dina inköp av foder. Uppgifter som ska journalföras är varifrån fodret kommer, hur mycket och när du tagit emot det. Att föra journal gör du till exempel genom att spara alla kvitton i en pärm i kronologisk ordning, skriva ner i ett block eller i din dator. Journalerna ska sparas i två år och vara tillgängliga vid ett kontrollbesök.

Vid utfodringen av dina hästar måste du se till att risken för att fodret förorenas är så låg som möjligt och se till att det foder du använder kommer från anläggningar som är registrerade eller godkända. Du måste kunna ange alla personer eller företag från vilka du mottagit foder. För att kunna leva upp till detta måste du ha ett system för att på begäran kunna lämna ut dessa uppgifter till Jordbruksverket eller kommunen. I broschyren "Du är foderföretagare - dessa regler gäller för dig" kan du läsa mer om vad de nya reglerna innebär. Du som är hästhållare hittar det som gäller ditt dagliga arbete i stallet på sidorna 8-9.

Påföljder?

Om du inte anmäler att du är foderföretagare eller följer övriga regler i foderhygienförordningen riskerar du att inte få bedriva verksamhet där foder hanteras. Om du får jordbrukarstöd kan utbetalningarna av stödet komma att påverkas. I förlängningen kan det också innebära vitesföreläggande. 

 

 

 

Relaterade länkar

 

Av: lisette

Datum för publicering

  • 2008-01-29
Anmäl
2008-01-29 07:14 #1 av: Believer

Mycket bra artikel!

Själv har jag stämpel i både Lucky och Kiaras pass att de inte ska gå till slakt, så det där slipper jag. =P Men jag undrar hur det är med dom andra i stallet. hmmm.. måste nog kolla upp.

Alla ni andra, för ni journal?

Anmäl
2008-01-29 09:45 #2 av: Momla

#1 nix

 

Anmäl
2008-01-29 09:54 #3 av: [katz]

Nepp, har ingen journal

Anmäl
2008-01-29 10:21 #4 av: jen

Ingen journal här heller. Jag ska nog också skriva in i passet att de ej ska bli mat

Anmäl
2008-01-29 14:46 #5 av: lisette

*harkel* ingen journal.

Anmäl
2008-01-29 18:28 #6 av: AusaBausa

ingen journal här!

Anmäl
2008-01-29 19:02 #7 av: Zahara

jag skriver upp vad jag köper och vad jag ger månad för månad per häst....

Anmäl
2008-01-29 19:06 #8 av: gejsa

Jag har stämpel i passet.

Anmäl
2008-02-10 19:50 #9 av: Ellsa

Bra artikel!

Anmäl
2008-02-10 19:59 #10 av: tezzie

Stämplat och klart i mitt pass =)

Anmäl
2008-02-10 20:08 #11 av: gejsa

Det har varit stämplar i mina hästars pass jättelänge.

Anmäl
2008-02-10 20:10 #12 av: tezzie

Jag har haft stämplat i Follys pass i 2½ år, dvs sen jag tog över henne! 

Anmäl
2008-02-10 20:20 #13 av: gejsa

När lagen kom, minns inte när så såg jag till att alla hade stämpel i passet. Veterinären var t o m tvungen att ringa jordbruksverket innan han kom till mig för att fråga om han fick stämpla i passen fast dom inte hade fått medicin. hihi Det är nog ungefär 2 år eller lite till.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.