05 - Foder

Att räkna foderstat

2008-09-27 22:33 #0 av: AnnaLundin

En uträknad foderstat som täcker hästens behov av olika näringsämnen ger hästen den bästa chansen att bygga upp muskulatur och kondition, för att kunna lyckas på tävlingsbanan. Här är några tips om hur man gör för att räkna ut foderstater.

Detta är en artikel som är användbar för foderstatsberäkning till vuxna hästar. Avelsston och unga, växande hästar - upp till 3 år - har lite andra behov, som inte nämns alls här!
För att förstå denna artikel till fullo är det bra om man har läst de tidigare två utfodringsartiklarna (länkar här intill) och går tillbaka till dem vid behov.

Det finns flera bra foderstatsuträkningsprogram, både på webben och som går att köpa och installera i sin egen dator. Min rekommendation är dock att man börjar sin bana med att räkna helt manuellt, för jag är övertygad om att man får en bättre förståelse då för vad det egentligen är man gör...

För att den uträknade foderstaten ska fungera bra krävs följande:

 • Att man vet hur stort näringsbehov den aktuella hästen har, utifrån dess vikt + arbetsbelastning
 • Att man vet vad fodermedlen innehåller, för att kunna täcka nämnda behov
 • Att man utvärderar hur den uträknade foderstaten fungerar genom att titta på hästen och justera foderstaten vid behov - och då använder man sin uträkning igen för att få balans mellan de olika näringsämnena.

Hästens vikt

En förutsättning för att kunna räkna ut foderstat till sin häst är att man vet den enskilda hästens normalvikt. Den får man fram antingen genom att ställa hästen på en våg eller också genom att använda någon av de mätmetoder som finns. HÄR illustreras de två som har bäst samstämmighet med den verkliga vikten, enligt en studie utförd av en Hippologstudent.

Energibehov

För att komma fram till hästens totala energibehov finns några olika vägar att gå:

 • Läs i en tabell hur stort underhållsbehov + arbetstillägg = totalbehov är för en häst med den vikt din häst har.
 • Har du en tidigare uträknad foderstat som fungerat bra, använd det värde på totala energibehovet som du hade i den foderstaten.
 • Har du haft en hyfsat fungerande foderstat tidigare, men inte räknat på vad den kan ha innehållit? Räkna ut (med hjälp av "standardvärden" för de ingående fodermedel du använde då) ungefär hur mycket energi hästen fick i den foderstaten och använd DET som utgångsvärde för din nya uträkning.
 • Räkna ut underhållsbehov med hjälp av formel: 0,5MJ x V0,75 (V=hästens kroppsvikt) och arbetstillägg enligt valfritt sätt av dem som nämndes i artikeln om Näringsbehov.

Proteinbehov
Multiplicera totalbehovet av energi med 6 så får du proteinbehovet i gram smb.rp.

Mineralbehov
Använd tabeller för att ta reda på behovet. Därefter tar vi reda på vad alla fodermedel vi har tänkt använda innehållerfrämst energi, protein, kalcium och fosfor, även magnesium kan få vara med på ett hörn.

SEN är det dags att börja räkna...

Viktigt att komma ihåg, utöver att alla behov ska täckas:

 • En bra grundregel är att kvoten mellan protein/energi bör vara 6 eller så nära det som möjligt. Helst inte under 6, få det riskerar att ge proteinbristsymptom. Blir kvoten högre än 6 så är det okej, förutsatt att man har ett grovfoder med högt proteininnehåll.
 • Kvoten mellan Ca/P bör ligga mellan 1,2-1,8 och helst runt 1,5 för vuxna hästar. Den bör absolut inte gå under 1,2 men däremot är det inte lika allvarligt om kvoten skulle råka bli över 1,8, framförallt inte om det beror på att grovfodret är väldigt kalkrikt.

untitled.gif

Här följer ett förslag på arbetsgång för Dig som vill prova att göra en egen foderstatsuträkning:

Börja med att skriva in hästens behov i följande tabell:

Behov

Energi

Smb rp

Ca

P

Underhållsbehov
Tillägg för arbete
Tillägg för kyla
Tillägg för grupphållning
Tillägg för hingst
SUMMA:

Fortsätt sen med att skriva in analysvärdena på de foderslag du har tänkt använda i följande tabell:

foderslag t.ex

Energi

Smb.rp

Ca

P

Grovfoder 1
Grovfoder 2 hösilage
Tillskott 1 lusern
Tillskott 2 havre
Tillskott 3 "pellets"
Tillskott 4 betfor

Sen är det dags att börja räkna lite.

Kom ihåg: MINST 1 kg ts grovfoder/100 kg kroppsvikt - här är det viktigt att du vet hur stor andel av grovfodret som är vatten respektive ts (=torrsubstans, det som innehåller någon näring). OM det är möjligt, försök täcka hela hästens behov med enbart grovfoder. Det är analysvärdena som avgör ifall det går eller inte, dvs vad det är för kvot mellan protein/energi.

Skriv in de mängder du vill ge av respektive foderslag och räkna ut hur mycket det tillför med hjälp av analysvärdena du skrev in ovan.

foder

mängd

Energi

Smb.rp

Ca

P

Grovfoder 1
Grovfoder 2
Tillskott 1
Tillskott 2
Tillskott 3
Tillskott 4
SUMMA:

------

kvoter

------

Kvot:

Kvot:

Räkna även ut kvoterna mellan protein/energi och Ca/P, där protein/energi-kvoten bör ligga på 6, hellre en aning över än under, framförallt om det är ett proteinrikt grovfoder. Ca/P-kvoten nämndes tidigare i artikeln, bör ligga runt 1,5.

Jämför sen med de siffror du skrev in för hästens behov.
Stämde det bra redan vid första uträkningen?
Grattis i så fall, du har just vunnit en virtuell färgradio... Flört
För oftast lyckas man nämligen inte med det och det är egentligen Då det roliga börjar!

Nu ska vi börja bolla med siffror, mängder och olika foderslag!
Det man bör utgå ifrån är att energibehovet blir täckt och att detta görs med fodermedel som täcker proteinbehovet också.

Om energitillskottet är lagom och proteinet för lågt:
Minska på mängden av något foder med lågt proteininnehåll och öka mängdern av ett proteinrikt foder, t.ex lusern, soja eller annat proteinkoncentrat. Kom bara ihåg - MAX 100 g soja/100 kg häst per dag...

 • Om det är grovfodret som har lågt proteininnehåll, kom ihåg att aldrig gå under minimimängden med grovfoder, som nämnts ovan. Lusern, och då framförallt hackad lusern, kan ersätta grovfoder, delvis eller helt, om det skulle behövas.

Om energitillskottet är lagom och proteinet för högt: Börja med att minska på mängden kraftfoder och ersätt med grovfoder.
Kom ihåg att det inte är någon skillnad på energi, beroende på varifrån den kommer. Hästen behöver inte ha kraftfoder för att orka arbeta, utan om det går att täcka behovet med grovfodret så räcker det alldeles utmärkt. Det är egentligen först när hästen inte orkar sätta i sig tillräckliga mängder grovfoder som det är nödvändigt att ge kraftfoder - förutsatt att grovfodret även täcker proteinbehovet.

 • Om det är grovfodret som har högt proteininnehåll, kom ihåg att det inte gör något om det blir överskott på proteiner när de kommer från grovfodret. Detta beror på att en stor del av grovfodrets proteiner passerar tunntarmen obemärkt och tas upp först i grovtarmarna. Protein från t.ex spannmål är mer lätt-tillgängligt och tas upp redan i tunntarmen. Det är det som kan skapa problem (enkelt sammanfattat...).

När man sen har hittat en fodersammansättning som ger en välbalanserad foderstat som täcker energi- och proteinbehoven så är det dags att börja räkna på mineraltillförseln också. Och nu kan vi även blanda in Magnesium.

Rekommenderad minimitillförsel till arbetande vuxen häst:
Kalk - 0,35 g/MJ
Fosfor - 0,25 g/MJ
Magnesium - 1,25 g/MJ

Kalcium

Fosfor

Ca/P-kvot

Magnesium

Behov (se ovan)
Tillfört via foder
Tillfört via mineralfoder
Summa

Här gäller det att hitta ett mineralfoder som ger en bra balans mellan Ca/P och Ca/Mg i totalfoderstaten. Ibland behöver man ge mycket mineraler, ibland i princip inget alls. Det är bara att botanisera bland olika fabrikat och olika varianter.

LYCKA TILL med ditt foderstatsräknande!

Anmäl
2008-09-27 22:36 #1 av: tezzie

Kanoooon :)

Anmäl
2008-09-28 02:25 #2 av: pippa__

Mkt bra! Nu kan t.o.m. jag försöka mej på att räkan foderstat =)

Anmäl
2008-09-28 23:22 #3 av: AnnaLundin

#2 - prova Skrattande

Och fråga gärna om du kör fast nånstans, den här tråden är väl utmärkt att ställa följdfrågor i...

Anmäl
2008-09-28 23:28 #4 av: pippa__

#3 Tack för stöd, det kan behövas :P

Anmäl
2008-09-29 00:28 #5 av: pippa__

Vrf MAX 100 g soja/100 kg häst per dag och vrf är lucernhack bättre än pellets?

Anmäl
2008-09-29 01:21 #6 av: AnnaLundin

#5 - maxgränsen på soja är för att tarmsystemet inte klarar av att hantera mer på ett bra sätt (jag minns inte exakt varför) utan att hästarna riskerar att bli sjuka.

lusernhack eller pellets - vilket som är bäst beror på varför man använder det, det går inte att säja att det ena alltid är bättre än det andra.

Anmäl
2008-09-29 12:43 #7 av: pippa__

#6 läste i artikeln att du skrivit att hack var att föredra, därför jag undrar =)

Anmäl
2008-09-29 13:45 #8 av: AnnaLundin

#7 - ah! (det är rätt länge sedan jag skrev denna artikel, som från början publicerades på ponnytrav ifokus)

Hack är att föredra om man vill använda det för att kunna byta ut en del av höet/hösilaget, om detta har ett lågt proteininnehåll. Detta för att hackad lusern tillgodoser hästens tuggbehov betydligt bättre än den pelletterade gör.

Anmäl
2008-09-29 19:25 #9 av: pippa__

#8 Aha! =) Då är jag me =)

Är det "farligt" för en häst att få i sej FÖR mkt protein?

Anmäl
2008-09-29 20:01 #10 av: gejsa

#9# Inte om det kommer från grovfodret. Men i rimliga mängder.

Anmäl
2008-09-29 22:50 #11 av: AnnaLundin

#8 - Nej det är inte farligt med proteinöverskott om det kommer från ett grovfoder med hägt proteininnehåll.

gejsa skriver "rimliga mängder" - fast det är nog en sanning med modifikation för i ett tidigt vårbete innehåller gräset VÄLDIGT höga halter proteiner och DET tål hästarna bra...

Jag har själv fodrat en vinter med ensilage som innehöll 150 g smb pr/kg ts enligt analysen och mina hästar lever fortfarande.

Anmäl
2008-09-30 00:14 #12 av: pippa__

Ok tänkte eftersom man fodrar me lucern så borde det inte vara farligt då man strävar efter proteinet..

Anmäl
2008-09-30 00:22 #13 av: gejsa

Med rimliga mängder menar jag att man ska ge det man tror är lagom till en häst och inte överdosera bara för att det inte är farligt.

 

Anmäl
2008-09-30 00:31 #14 av: pippa__

Nä ingenting är väl bra om man överdoserar, men jag ville bara veta så han inte går och dör för mej =)

Anmäl
2008-09-30 02:30 #15 av: gejsa

#14# Nej, han dör inte om du ger lagom. Kanske 4 kg hösilage och ev lite halm då.

Anmäl
2008-09-30 13:06 #16 av: pippa__

Mmm börjar me det så får tiden utvisa resten =) Tack för hjälp! =)

Anmäl
2008-09-30 17:32 #17 av: CBA

Hur var det man räknade ut mängden hösilage då den till viss mån är lite blötare än vanligt torrt hö?

Vi har hösilage men ett rätt torrt sådant, vi har inte fått analysen än så jag vet inte ts än så jag kan ju ifs återkomma med frågan när analysen kommer...eller? ;o)

Anmäl
2008-09-30 17:49 #18 av: AnnaLundin

ta frågan när du har analysen, så är det lättare att ge ett konkret besked

Anmäl
2008-09-30 18:07 #19 av: CBA

#18 Jag gör så för jag hörde hur dum frågan lät när jag skrev den *skratt*

Anmäl
2008-09-30 18:21 #20 av: gejsa

Menar du hur mycket ditt blöta hösilage är i jämförelse om du hade gett det torrt?

Anmäl
2008-09-30 22:34 #21 av: Lyrik

#18 Om man har tvärtom.

Massor av energi och lågt med protein?

Anmäl
2008-09-30 23:12 #22 av: AnnaLundin

#21 - då är det svårare att få ihop det. Då bör man hålla ner den vanliga grovfodergivan till minimigiva, dvs 1 kg ts/100 kg häst och sen komplettera med lusern och andra proteinkoncentrerade foderslag för att få så bra balans som möjligt i foderstaten.

Anmäl
2008-09-30 23:17 #23 av: Lyrik

#22 Ok. Skithöet i mitt stall har en kvot på 2.8

Fjolårshö som de ska äta slut på, sen får de äta årshöet som antagligen har samma skitvärden...Rynkar på näsan

Lyrik måste äta MKT hö, blir dålig i sin mage annars. Helst fri tillgång på hö sa de på Ultuna när han var inlagd där pga svår kolik. Äter nu 10 kg på kvällen (de får inget ute...Skrikandes) + drygt 1-1½ kg lusern.

Anmäl
2008-09-30 23:24 #24 av: AnnaLundin

#23 - kan du öka mängden lusernhack till honom? Annars skulle jag rekommendera dig att försöka få tag på några balar av ett hö med riktigt höga värden, att komplettera med. Försök hitta hos en kobonde och säj att det ska vara riktigt mjölk-kosse-hö...

(åtminstone äldre bönder lever med den gamla "kunskapen" att hästar ska ha sent skördat hö, med lågt proteininnehåll - dagens hästägare vet att det inte är så, men bönderna är svårövertalade)

Anmäl
2008-10-01 14:02 #25 av: Lyrik

#24 Han får K Lusernhack och H Lusernpelllets. Har ej vägt det.

1 skp (Krafft 1 kgskopa) H Lusernpellets + 3 packade skp av K Lusernhack. Mer får jag inte i honom.

Får ej ta dit eget hö tyvärr. Letar som sagt stall.

Årshöet kommer från samma bonde, samma fält. Ej analyserat ännu, ska tas när fjolårshöet är slut. Vilket lär dröja ett tag, är runt 1-1½ ton kvar. Blir 4 hästar i stallet, 3 förutom min herre. En hblval 163 hög, en arabsto 150 (fet), ett d-ponnyval 145.

Anmäl
2008-10-01 17:09 #26 av: CBA

#20 Ja precis.

Anmäl
2008-10-01 17:26 #27 av: gejsa

Om du tex har 65 i ts-halt och ger 5 kg. Så är det 0,65x5= 3,25 kg

Är det 84 i ts-halt så 0,84x5 kg= 4,20 kg eftersom höet inte är 100% torrt.

______________________________________________________________

Vill du även kolla vad det eg kostar dig ditt hösilage.

Hö som är 84% torrt och du betalar 1 kr/kg 1 delat med 0,84 = 1,19 kr/kg.

Har du hösilage som är 65% i ts-halt och betalar 1 kr/kg. 1 delat med 0,65 = 1,54 kr/kg.

Anmäl
2008-10-01 17:30 #28 av: CBA

#27 Ahhh vad bra, tack!

Anmäl
2008-10-01 17:37 #29 av: gejsa

Varsågod! :)

Anmäl
2008-10-01 17:45 #30 av: CBA

Nu har jag skrivit upp den formeln så jag slipper fråga fler gånger :o)

Anmäl
2008-10-09 12:15 #31 av: Lyrik

#24 Nu får han 2 kg lusern per dag. 1kg lusernhack, 1 kg lusernpellets. 1 kg havre, 1 kg Edel Avel. Fritt hö inne.

Anmäl
2009-01-09 14:07 #32 av: tezzie

...

Anmäl
2009-02-04 21:07 #33 av: [Angel88]

#32 61 dagar va då????

Anmäl
2009-02-04 22:20 #34 av: gejsa

#33# Tills hon föder. :)

Anmäl
2011-01-05 22:58 #35 av: kaka1234567

Mega bra artikel

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2011-11-18 22:02 #36 av: kaka1234567

Finns de någon som har ett bra tips på foder med selen allara hälst bara selen har inte hitay något en

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2011-11-19 23:48 #37 av: AnnaLundin

Varför vill du ha bara selen?

selen och E-vitamin samarbetar, behöver varandra och kan i viss mån ersätta varandra. DÄrför är det bra att ge ett preparat som innehåller bägge.

I princip alla fodertillverkare har selen och e-vitamin i sortimentet. Finns även på apoteket.

Anmäl
2011-11-20 14:40 #38 av: kaka1234567

De spellar ingen roll de går lika bra med selen och evitamin absolut =)

Mvh kaka

Medarbetare på Arabiska fullblod,Burfåglar,undulater,Irish Cob och NH ifokus

 

Anmäl
2011-11-21 00:59 #39 av: AnnaLundin

Då kan du nog titta hos vilken foderhandlare som helst och hitta det där.

Anmäl
2011-11-21 19:34 #40 av: Zahara

Finns V.S.L i de flesta foderbutiker. Kanon som tillskott vid uppbygnad!

Anmäl
2013-10-26 20:03 #41 av: Nesslan

Frågar i en gammal tråd och hoppas på svar! Om hästens alla behov är uppfyllda på enbart höet, är det ok att kvoterna är lite fel? Eller ska jag fodra på med kraft och mineraler? Protein/energi är 5,6 och Ca/P är 2,73.

Anmäl
2013-10-26 20:13 #42 av: Peppe

#41 Har din häst svårt att hålla musklerna så lägg till nån form av proteinfoder (lusern, soja, potatisprotein, krafft muskel osv). Jag hade nog gjort det, men är det en lättfödd häst så kan det gå ändå.

Mineralkvoten bör du rätta till, antingen genom t ex kraffts vita mineraler eller fosfor i annan form. Nåt som ofta behövs är selen i Sverige, det finns i mineralpelletsarna Glad

Medarbetare på ~`Dressyr´~ och ~`Harry Potter´~

Anmäl
2013-10-27 08:24 #43 av: Nesslan

Tack! Kvoten "ska" ju vara 1,2-1,8 men det är okej med kvot upp till 3 läste jag på flera ställen? Men om jag då ger nått kg groov tex och miner vit eller fosforbalans, då får han väldigt mkt mer än vad han behöver av alla behov. Risk för fet häst eller några andra problem? Vill ge honom mkt hö för han är en sådan som har stort tuggbehov, skulle nog finnas risk för krubbitning om han inte får mkt grovfoder. Tänkte också försöka hitta ett annat sämre hö och ge hälften. Hade löst mkt tror jag.

Anmäl
2013-10-27 08:53 #44 av: Peppe

#43 Då tycker jag att du ska ge lusern som per definition ÄR ett grovfoder :) problemet med lusern är att det spär på Ca/P kvoten ännu mer åt fel håll... vilket å andra sidan groov också gör men inte lika mycket. Hittar du så rent fosfor som möjligt, utan Ca så är ju det det bästa då, alltså lusern + fosfor. lusern finns ju i stråform som bekant, men kan du tänka dig pellets så har kvarnbyfoder den bästa proteinkvoten (19) och då behöver du nog inte ge många dl alls! Glad

Medarbetare på ~`Dressyr´~ och ~`Harry Potter´~

Anmäl
2013-10-27 18:38 #45 av: Tusen

Om hästen har fri tillgång på grovfoder, hur vet jag då om det ev fattas något? Värden på protein och energi är bra. 

Inget kraftfoder ges.

Anmäl
2013-10-28 08:08 #46 av: Nesslan

Tack har aldrig fodrat med lucern men jag ska kolla på detta :) annars har jag foderjäst som ju är hyffsat mkt protein?

Anmäl
2013-10-28 09:25 #47 av: majaliten

Jätte svårt att se om hästen har fritt på Hö men då kan man i alla fall räkna ut lite . Men mineraler krävs nästan alltid och sen får man fodra med ögat.
Men till en början inget onödigt

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.