07 - Hästjuridik

Ansvar för häst som tillhör annan

2009-03-12 22:46 #0 av: lisette

Har du en foderhäst, eller har du lånat ut din häst på foder? Vet du vad som gäller?

Det har blivit allt vanligare med olika avtalstyper som innebär att någon annan än ägaren har hand om en häst. Det kan vara fråga om ett fodervärdsförhållande, ett hyresavtal, en trav- eller galopptränare har exempelvis hand om andras hästar för träning och tävling, hästar inackorders i andras stall, hästar omhändertas för betesgång mm. I dessa sammanhang uppkommer ofta frågor vem som blir ersättningsskyldig i olika situationer. Dels kan det vara fråga om ett ansvar för skador som de omhändertagna hästarna orsakar och dels kan det gälla ansvaret om något skulle hända hästarna medan de står under tillsyn av någon annan än ägaren.

Vem bär ansvaret?

När det gäller skador som åstadkoms av djur som står under tillsyn av någon annan än ägaren, har den som sköter om djuren i stort sett samma skadeståndsansvar som djurägaren. Om man kan påvisa någon oaktsamhet så att ett skadestånd skall utgå, gäller alltså samma regler för den som har hand om hästen som för en ägare. Har till exempel en travhäst orsakat en skada och beror detta på någon försummelse från travtränarens sida (eller från någon annan som han ansvarar för) så blir alltså tränaren ansvarig. Endast i undantagsfall kan det tänkas att ett ansvar åvilar djurägaren, till exempel om denne icke berättat för tränaren om någon egenhet som hästen har och som haft betydelse för den inträffade skadan. Hästen kanske beter sig onormalt i vissa speciella situationer.

Skador på hästen

Om något skulle hända en häst medan den vistas hos någon annan än ägaren, aktualiseras också frågan om "värdens" ansvar. Detta ansvar regleras i regel genom det avtal som förhoppningsvis finns mellan hästägare och fodervärd respektive tränare etc. Den som har hand om en annans egendom, exempelvis en häst, blir ersättningsskyldig gentemot ägaren om han genom någon form av oaktsamhet är orsak till att djuret skadas. Beror skadan på en ren olyckshändelse, föreligger enligt huvudprincipen inte någon sådan ersättningsskyldighet. Parterna kan emellertid träffa ett avtal varigenom "värden" åtar sig ett större ansvar och sålunda omfattar även situationer som beror på rena olyckshändelser. Det är emellertid svårt att försäkra "omhänderhavd egendom" varför det alltid bör ligga i både hästägarens och fodervärdens intresse att hästen alltid är A1-försäkrad till fulla värdet.

Strängt vårdansvar

Sammanfattningsvis finns ett strängt vårdansvar, som i princip innebär att den som förvarar egendom, exempelvis en häst, åt någon annan, för att gå fri från ersättningsskyldighet för en inträffad skada på egendom, måste visa att skadan orsakats av något som inte innebär att han gjort sig skyldig till oaktsamhet. Detta kallas presumtionsansvar och innebär en "omvänd bevisbörda". Exempel härpå utgör följande rättsfall i NJA 1966 s 18. Några hästar var inackorderade på bete i en hage där inhägnaden delvis bestod av en stenmur. En häst tog sig igenom muren, kom ut på en väg och blev påkörd. Muren befanns sedermera vara raserad på ett ställe. Någon anmärkning kunde emellertid inte riktas mot murens ursprungliga beskaffenhet eller markägarens tillsyn. Att hästen tog sig ut berodde alltså inte på fel eller försummelse från markägarens sida och något skadestånd utdömdes därför inte i detta fall.

Travsällskap dömdes betala ersättning för häst

I följande hovrättsdom från 1988 (RH 1988:46) ansågs oaktsamhet ha möjliggjort skada. En häst skadades i ett stall på en travbana dit den kommit för att tävla. Hästen som hade placerats i en box fick in ena frambenet i ett mellanrum i en av boxens väggar. Mellanrummet hade uppstått på över två meters höjd mellan ett järngaller och en ovanför placerad träskiva, vilken inte var fastsatt i gallret utan kunde fjädra och ge en öppning om hästen sparkade på skivan. Det förelåg inget kontraktsrättsligt förhållande mellan travsällskapet som ägare till stallet och hästägaren. Vanliga, utomobligatoriska, regler för skadestånd skulle därför tillämpas. Vid bedömning av väggkonstruktionen i boxen, fann domstolarna att det förelåg en inte obetydlig risk för att anordningen med den fjädrande skivan i det långa loppet skulle leda till ett olycksfall. Travsällskapet dömdes därför att betala ersättning för hästen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ridsport.ifokus vill tacka Lars Deckemann för lån av artikel!

Hästlitteratur

Anmäl
2009-03-14 11:39 #1 av: Zaphix

Jättebra att du la upp artikeln här, helst för oss fordervärdar. :)

Anmäl
2009-03-14 11:44 #2 av: Stallmima

Det är nog inte många som tänker på detta, mycket bra läsning Glad

Anmäl
2009-03-14 13:43 #3 av: Anna

Bra artikeln!

Anna, värd på Hästfoto och Webbutveckling

annaattlid.se

Anmäl
2009-03-14 17:19 #4 av: Marija

Jättebra!

Anmäl
2009-03-20 13:06 #5 av: EllanA

Bra artikel!

Anmäl
2009-03-20 23:20 #6 av: Silenos

Kommer aldrig mer låna ut min häst til fodervärd. Alla rättigheter tas ifrån hästägaren.

Anmäl
2011-10-05 12:41 #7 av: Muffin79

Hej!

Vi hade ett avtal som fodervärden bröt mot och vägrar stå för kostnader av skador som uppkom på hästen under fodertiden. Vart vänder jag mig med detta?

Så förutom vanvård är det även kontraktsbrott.

Anmäl
2011-10-05 15:09 #8 av: lisette

jag vet inte om du kan polisanmäla henne? man måste ju kunna vända sig någonstans, annars är kontrakt ganska lönlösa.

 

Anmäl
2011-10-05 18:57 #9 av: CelsiusT

#7 Det finns någonstans man kan vända sig med civilrättsliga frågor som dessa. Minns inte vad det heter men jag vet att vi ringde och fick hjälp via telefon om hur man skulle göra, där satt jurister som fanns till för att svara på denna typ av frågor (avtal mellan två privata personer).

Polisen är en myndighet och en sådan har skyldighet att hjälpa dig med vart du ska vända dig. Så ring 114 14 och fråga om hjälp så plocker dom fram telefonnummer m.m. Kan dock hända att du får säga till att du vill prata med en jurist.

Medarbetare på westernridning.ifokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.