07 - Hästjuridik

Att vara fodervärd

2009-04-18 20:23 #0 av: lisette

Ett fodervärdsförhållande kan då många gånger vara ett praktiskt sätt att lösa hästägarens tillfälliga problem med uppstallning och skötsel av hästen. Om Du funderar på att bli fodervärd måste Du veta vad Du ger Dig in på och vilket ansvar Du tar på Dig.

Det har blivit allt vanligare att hästägaren låter någon annan ta hand om hästen såsom fodervärd. Det kan vara bra för hästägaren att slippa kostnaderna helt eller delvis under en viss tid för en häst som man av ett eller annat skäl inte har användning för. Det kan till exempel röra sig om en ponny som någon har vuxit ifrån och som kanske senare skall tas över av ett yngre syskon som ännu är för liten. Det kan också röra sig om ett sto som skall föla och som ägaren vill lämna ifrån sig under dräktighetstiden.

Ett fodervärdsförhållande kan då många gånger vara ett praktiskt sätt att lösa hästägarens tillfälliga problem med uppstallning och skötsel av hästen. Om Du funderar på att bli fodervärd måste Du veta vad Du ger Dig in på och vilket ansvar Du tar på Dig.

Jag skall nu försöka att ge Dig några råd som kanske kan bespara Dig en del bekymmer om något skulle inträffa under den tid Du är fodervärd.

Persepolisridsport.jpg

Skriv alltid fodervärdsavtal

I de flesta större ridsportbutiker kan Du köpa färdigtryckta fodervärdsavtal. Du kan även beställa sådana direkt från tidningar. Om det har upprättats ett fodervärdsavtal, finns det skriftligen angivet vad hästägaren och fodervärden har kommit överens om och redan detta kan undvika många tvister i framtiden.

Försäkra Dig om att hästen är frisk

Det är viktigt både för Dig som fodervärd och för hästägaren att hästen genomgår en ordentlig veterinärbesiktning innan Du tar hand om hästen. I det förtryckta fodervärdsavtalet anges att fodervärden förbinder sig att inte återlämna hästen i sämre skick än det den befann sig i när fodervärden tog hand om hästen. Därför kan Du som fodervärd bli skadeståndsskyldig om hästen till exempel är vanvårdad eller på något annat sätt är misskött när fodervärdstiden är slut och det beror på Dig att hästen missskötts. Det är därför Du inte bör ta emot en fodervärdshäst utan att veta i vilket skick den befinner sig då Du tar över ansvaret för hästen. Det är även viktigt att Du kontrollerar om hästen tidigare haft någon sjukdom eller skada, som visserligen inte märks vid överlämnandet men som kan uppträda senare. Sådana uppgifter bör antecknas i fodervärdsavtalet.

IMG_4615ridsport.JPG

Se till att hästen är försäkrad

Med hjälp av det veterinärintyg som upprättades vid besiktningen kan Du sedan försäkra hästen. Helst bör Du försäkra hästen i den fullständiga försäkringsformen som de flesta försäkringsbolag kallar A1. Är hästen redan försäkrad på detta sätt kan det vara lämpligt att försäkringen kvarstår under fodervärdstiden, antingen med hästägaren eller fodervärden som försäkringstagare. Det är viktigt att Du gör upp med hästägaren om vem som skall betala försäkringen. Det är vanligast att fodervärden svarar för alla kostnader under fodervärdstiden och då även försäkringskostnaden. Detta utgör då en garanti för Dig som fodervärd att hästen verkligen är försäkrad så att Du inte drabbas av kostnader om något skulle hända hästen under den tid Du är fodervärd.

Att ha hästen på prov

När Du har kommit överens med hästägaren om vilka villkor som skall gälla, är det värdefullt om Du kan få ta hem hästen till Ditt stall under förslagsvis 14 dagar på prov om detta är möjligt att arrangera. Hästen har kanske fungerat alldeles utmärkt när Du provade den i den invanda miljön hos ägaren, men det är inte alls säkert att det går lika bra i en annan miljö med en annan ryttare / skötare. Först efter det att provtiden gått till ända utan problem, bör Du ta över hästen som fodervärd.

Kostnader

Det är viktigt att Ni gör upp om vem som skall svara för transporten till och från Ditt stall. För övriga kostnader såsom stallkostnader, foder, veterinär och hovslagare är det normala att fodervärden, d v s Du, svarar för dessa. En fråga som också är viktig att komma överens om är vad som skall gälla om Du skall tävla med hästen under fodervärdstiden. Många tvister kan undvikas om Ni i förväg är överens om vem som skall ha eventuella prispengar, rosetter och liknande.

IMGP1462ridsport.jpg

Avtalstid

Det är viktigt att komma överens om vilken fodervärdstid som skall gälla. Den bör gälla under en viss i förväg i avtalet bestämd tid och därefter förlängas på en viss, också i avtalet bestämd, tid om inte någon har sagt upp avtalet inom viss tid före avtalstidens slut. I avtalsformulären brukar det dock ofta vara bestämt att avtalet kan upphöra omedelbart om någon av parterna i något väsentligt avseende bryter mot avtalets bestämmelser.

Vad händer om hästen säljs

I avtalet bör det också finnas angivet vad som skall gälla om ägaren bestämmer sig för att sälja hästen. Det är ju inte roligt om ägaren plötsligt kommer och hämtar hästen eftersom den är såld. I många fall brukar man komma överens om att fodervärden skall ha förköpsrätt vid en försäljning, d v s fodervärden har rätt att köpa hästen på samma villkor som den andra tilltänkta köparen.

Användningsområde

Till vad och hur hästen får användas bör också överenskommas med ägaren. Hästen får kanske inte tävlas eftersom den skall föla. Är hästen trafikrädd kanske den ej bör ridas på större vägar. Är hästen extra känslig för insektsbett, bör Du taga hänsyn till detta vid val av hage, stallmiljö mm.

Rosmearridsport.jpg

Ansvarsfrågor

Genom att hästen förhoppningsvis är A1-försäkrad är Du skyddad för de skador som kan drabba hästen. Det finns dock en rad andra situationer som kan uppstå där det blir fråga om vem som är ansvarig för uppkomna skador. Hästen kanske skenar mot en bil så att skador uppstår på bilen. Kanske en hingst utför en oönskad betäckning på ett sto. Någon alldeles speciell lag som är anpassad för att reglera skador där hästar är inblandade finns inte. Det finns en allmän skadeståndslag som stadgar att "var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer av denna lag". Vad menas då med vårdslöshet? Vårdslöshet är detsamma som ovarsamhet, oaktsamhet och försummelse. Vad som är vårdslöshet får bedömas från fall till fall. När det gäller skador som åstadkoms av hästar som står under tillsyn av någon annan än ägaren, har den som har hand om hästen i stort sett samma ansvar som hästägaren. Om någon kan bevisa att Du som fodervärd varit oaktsam eller försumlig så att skadestånd skall utgå, blir Du skadeståndsskyldig. Endast i undantagsfall kan ett ansvar åvila hästägaren, t ex om denne inte berättat för Dig om någon egenhet hos hästen och denna egenhet har varit av betydelse för den inträffade skadan.

Återlämnande

På förhand bör Ni komma överens om hur hästen skall återlämnas. Skall ägaren hämta den hos Dig eller skall Du lämna tillbaka den till ägaren? Det är även lämpligt att låta göra en veterinärundersökning av hästen vid fodervärdstidens slut. Då kan inte ägaren i efterhand påstå att hästen var i väsentligt sämre skick vid återlämnandet än när Du tog hand om den. Följer Du dessa råd har Du goda möjligheter att få glädje av Din fodervärdshäst och slippa bekymmer och onödiga kostnader.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tack till hästlitteratur.se för lån av artiklar!

fotografer: fridak, pheobe och caspianowner. tack!

Anmäl
2009-04-18 20:28 #1 av: Tin-Tin74

Ytterligare en bra artikel!!!

Inte så att du satsar på journalistyrke??? ;)

Anmäl
2009-04-18 20:29 #2 av: petronellaa

Bra artikel!

Ska själv snart få en foderponny satt :)

Anmäl
2009-04-18 20:31 #3 av: lisette

#1 haha nej verkligen inte. jag har fått tillstånd från en jurist att använda hans artiklar. så det är inte jag som skrivit artikeln! =)

Anmäl
2009-04-18 20:38 #4 av: Tin-Tin74

#3 Okej. Bra jobbat i alla fall! Det är ju du som har lagt in artiklarna och så. =)

Anmäl
2009-04-19 22:03 #5 av: f97lintro

Bra, artikel. Har själv en foderponny och det är jättebra! www.ranchens.com hyr ut hästar och ponnyer;)

Anmäl
2009-04-20 00:21 #6 av: corallen

Bra artikel.
Tänk även på att hästägaren har det yttersta ansvaret att se till att hästen mår bra.

Anmäl
2011-10-03 20:43 #7 av: Muffin79

Hej!

Men vad gör man om man har ett skriftligt avtal och fodervärden bryter ordentligt mot detta? Tex vanvård utan att tillkalla veterinär?

 

 

Anmäl
2011-10-04 20:13 #8 av: Hualilai

#7 Man kontaktar en jurist eller liknande och löser tvisten i en domstol :)

Anmäl
2011-10-05 12:43 #9 av: Muffin79

Men om jag kontaktar jurist, vad ska jag göra då? Stämma för avtalsbrott ?

 

Anmäl
2011-10-05 22:14 #10 av: Hualilai

Vad har du skrivit i kontraktet? Jag har varit med om att man antingen kan skriva att man tar in en andra- eller till och med tredje part som kan hjälpa till att lösa problemen om man inte kommer överens sinsemellan eller att man löser tvisten i domstol. Men som sagt då brukar man ju skriva med det i kontraktet redan ifrån början..

Det är svårt att säga hur du kan göra när jag inte har läst igenom erat kontrakt, men det juristen gör är att lusläsa kontraktet för att hitta kryphål osv. Sen huruvida han vill titta på veterinärundersökningar eller liknande för att bevisa att fodervärden har brytit mot kontraktet och att hästen faktiskt farit illa kan inte jag svara på tyvärr.

Däremot är det med all säkerhet inte billigt att anlita en jurist, men det kan det kanske vara värt i slutändan?

Anmäl
2012-04-22 19:31 #11 av: YellowKiwi

Kan man ha foderhäst på "heltid" utan att lämna tillbaka den kort därefter? Eller köpa senare?

Anmäl
2012-04-23 17:20 #12 av: idaaforsling

Det kan man absolut, många som lämnar ut häst till fodervärd brukar skriva kontrakt på 1 år åt gången, väldigt ofta för eventuellt senare köp. Du får kolla i annonsen va ägaren är ute efter, eller lägga ut en egen annons där du skriver vad du är intreserad av och så.

Hästen jag har på foder nu har jag haft på prov i snart 2 månader då han inte var igångsatt innan och nu när dom 2 månaderna gått ut ska vi skriva nytt kontrakt på ett halvår och efter det kommer ägaren erbjuda mig att köpa honom.

Anmäl
2012-04-23 22:42 #13 av: sofiek90

vem står för veterinärbesiktningen? :)

MVH

Sofie

Anmäl
2012-05-15 12:04 #14 av: Zahara

Det kommer man överen om tillsammans, jag har gjort så att vi delade på dem båda (hämt och lämnande)

Vi delade även försäkringen och vacinationen.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.