03 - Allt om ridsporten

Körsporten - Dressyr

2009-08-05 22:16 #0 av: WinterPrince

En körtävling börjar alltid med dressyr. Här visar kusken upp sitt ekipage så elegant som möjligt men syftet är också att visa att han/hon har full kontroll över sitt ekipage.

Programmet som körs bestäms utifrån klassens svårighetsgrad. De olika rörelserna samt det allmänna intryck ekipaget ger poängsätts mellan 0 - 10. Den erhållna totalpoängen dras ifrån möjliga maxpoäng och den kusk med lägst straffpoäng vinner.

28371695.jpg

 

Allmänt

Avsikten med dressyr är att bedöma hästarnas harmoni, eftergift, lätthet, rörelsefrihet, framåtbjudning, smidighet, rätt ställning i rörelserna samt att de har regelbundna gångarter. Dessutom bedöms kuskens ställning på kuskbocken, noggrannhet, allmänt hanterande av hästarna samt presentation av ekipaget.

I dressyren bedöms hästarna i ett par, tandem eller fyrspann som en helhet och inte som individuella hästar

I Lokal tävling används i Lätt B Lätt svenskt dressyrprogram nr 2. I Lätt A används Lätt svenska dressyrprogram nr 3. I Nationell tävling används för Lätt klass Svenskt dressyrprogram nr 3. I Medelsvår klass används Medelsvårt Svenskt dressyrprogram nr 3. I Elit tävling används Medelsvårt Svenskt dressyrprogram nr 3, FEI nr 3 eller FEI nr 4. Kolla noga på propositionen vilket program som används. Beskrivning av programmen hittar ni på http://www2.ridsport.se/t3.aspx?p=1411036

I alla tävlingar måste dressyrprogrammet köras från minnet. Passagerare är ej tillåtna. Vagn skall vara försedd med sittplats bakom eller bredvid kusken. På vagn med två säten skall groom sitt på det bakre sätet.

Bandage, strykkappor eller liknande får ej användas. Bryter man mot detta får man 10 straffpoäng och efter programmets genomförande ska bandage/strykkappor tas av och hästen/hästarna kollas.

Dressyrprogrammet börjar när den tävlande kör in på dressyrbanan och slutar när den tävlande påbörjar utkörning efter den andra hälsningen. Tiden som visas på domarprotokollet är endast information för tidsschemat.

Dressyrprogrammet måste påbörjas inom 90 sekunder från det att domare givit signal, annars blir den tävlande utesluten från momentet.

Dressyrbanan

Dressyrbanan ska befinnas på jämn och plan mark med fast underlag, gräs eller grus. Banan för dressyrprogram skall vara 40 x 80 m upp till nationell medelsvår klass. I elit medelsvår och svår klass ska banan ha måtten 40 x 100m. Fyrspann körs alltid på den större banan.

Bedömning

Domares bedömning sker individuellt. Samverkan mellan flera domare får inte förekomma sedan tävlingen har startat.

Övergångar mellan gångarter och olika tempon skall utföras tydligt men mjukt och skall ske när hästen/hästarnas nos når den i programmet angivna punkten (bokstaven). Taktmässigheten skall bibehållas. Hästen/hästarna skall förbli på tömmen med en lätt förbindelse med kuskens hand.

I alla dressyrprogram ingår presentation. Det är en bedömning av ekipagens helhetsintryck. Bedömningen sker under tiden som dressyrprogrammet körs. I bedömningen ingår kuskens och groomens klädsel, selarnas tillpassning på hästarna samt puts, kondition och helhetsintryck av ekipaget.

Om domarordföranden finner att i dressyrmomentet deltagande häst visar tydlig hälta och att denna inte kan betraktas som en tillfällig orenhet i gången, skall domarordföranden avbryta uppvisningen och ekipaget skall lämna banan i skritt. Domarordförandens beslut kan inte överklagas. Hästen avstängs från fortsatt deltagande i tävlingen.

Olydnad och/eller istadighet under mer än 60 sekunder medför uteslutning från dressyrmomentet.

Poängberäkning

I dressyr tilldelas poäng för varje numrerad rörelse och för varje rubrik iAllmänt intryck enligt följande:

10 Utmärkt         6 Tillfredsställande       2 Dåligt
9 Mycket bra       5 Godkänt                   1 Mycket dåligt
8 Bra                 4 Otillfredsställande      0 Ej utfört
7 Ganska bra      3 Ganska dåligt

I dressyren ska kuskens och groomens kläder matcha vagn och seldon. Körförkläde, huvudbonad, handskar och piska är obligatorisk för kusken. Piskan ska vara passande för storleken på ekipaget, dvs den ska vara tillräckligt lång för att nå hästarna. Kortärmade plagg är ej tillåtna. Groomen ska även den bära huvudbonad och handskar. Om ekipaget inte motsvarar vad som angivits ovan skall poängavdrag göras för presentationen under Allmänt intryck.

Om kusken kör fel skall domarordförande ge signal och stoppa ekipaget, som sedan måste fortsätta programmet från den plats där felkörningen inträffade. Om seldon lossnar eller går sönder skall domarordförande ge signal, och en groom måste stiga av för att åtgärda detta. För felkörning eller för att en medhjälpare stiger av (av vilken orsak som helst) ges straffpoäng enligt följande:

Första gången                 5 straffpoäng
Andra gången                  10 straffpoäng
Tredje gången                  utesluten

Om hela ekipaget kommer utanför dressyrbanan under pågående dressyrkörning utesluts ekipaget. Om endast en del av ekipaget kommer utanför dressyrbanan skall poängavdrag göras på grund av ej korrekt väg för rörelsen.

Domarnas poängsummor läggs samman och divideras med antalet domare. Extra straffpoäng som givits av domaren vid C dras av från slutsumman. Tävlande som erhåller högst slutsumma placeras först i dressyren. I en kombinerad tävling subtraheras slutsumman från det maximala poängtal som kan erhållas för programmet. Resultatet blir den tävlandes straffpoäng och anges med två decimaler.

Sammanfattning av straff i dressyrmomentet

Händelse                                                                                                   Åtgärd
Tidig eller sen entré                                                           Eliminerad
Inkörning utan, tappad pisk                                               5 straffp
Kusk utan huvudbonad, förkläde, handskar                          5 straffp
Groom utan handskar, huvudbonad                                     5 straffp
Vagn utan lampor, baklampa, reflexer                                 5 straffp       (lampor gäller endast Häst i svår klass)
Felkörning                                                                        se ovan
Del av ekipage lämnar dressyrbana under en rörelse             Poängavdrag
Hela ekipaget lämnar dressyrbana                                       Eliminerad
Vältning av vagn                                                                Eliminerad
Groom som stiger av                                                          se ovan
Kusk stiger av                                                                   20 straffp
Halt häst                                                                           Diskvalificerad
Användande av bandage eller boots                                     10 straffp
Mottagande av utomstående hjälp                                        Eliminerad
Avvikelse från spårvidd                                                        Eliminerad

28371730.jpg

Källor: TR V och kuskringen.nu

Mvh Emelie & Jack
Exa Equestrian, Ingen död fisk, 141km

Anmäl
2009-08-05 22:22 #1 av: Maja

Toppen!

Anmäl
2009-08-07 12:37 #2 av: Linnea

kan man tävla i bara ett moment i körningen ex en ren dressyrtävling? ska man bara prova så kan man ju inte köpa dubbla vagnar/selar.

Skynda långsamt så går det fortare
Sajtvärd på
Fälttävlan

Anmäl
2009-08-07 12:54 #3 av: WinterPrince

Vad jag vet finns det tävlingar med bara två av de tre momenten. Dressyr+maraton, eller dressyr+precision. I precisionen används samma vagn och sele som i dressyren.

Mvh Emelie & Jack
Exa Equestrian, Ingen död fisk, 141km

Anmäl
2009-08-07 15:22 #4 av: Moder-Jordhen

# 2 En tjej jag pratade med för några veckor sedan och som tävlat i SM, sade att det ibland anordnas tävling på lägre nivå och där man kan anmäla sig till bara ett eller två delmoment. Hon sade också, att vissa kör med maratonsele + maratonvagn i dressyr + precision på de lägre nivåerna, men att kraven på separata utrustningar ökar ju högre upp i klasserna man kommer. Stämmer detta, är det maratonvagnen och maratonselen man först måste införskaffa.

 

 

 

Anmäl
2009-08-07 16:26 #5 av: Linnea

#4 själv har jag ju en dressyrvagn. men att det bara ska gå att delta i alla moment är som att det inte skulle finnas hoppning och dressyr utan bara fälttävlan. tror detta skrämmer bort många från sporten. hade varit bättre med tex dressyrtävling, precisionstävling och maratontävling som ett komplement till de vanliga tävlingarna, även på högre nivå.

Skynda långsamt så går det fortare
Sajtvärd på
Fälttävlan

Anmäl
2009-08-07 16:53 #6 av: Moder-Jordhen

# 5 Men... om man ska tävla i de högre klasserna i körning, måste man väl tävla i alla tre grenarna vad jag förstått?

 

Anmäl
2009-08-08 09:02 #7 av: Linnea

#6 det är ju det jag menar, hur smart är det? då borde alla ryttare tävla fälttävlan, inte hoppning eller dressyr. det skulle självklart finnas valmöjlighet att bara tävla vissa moment i alla svårighetsgrader!

det är klart att nybörjare drar sig för att börja, visst i låga klaser kan man starta tex bara dressyren men ska man lyckas på högre nivå (vilket de flesta tävlande vill) så måste man delta i alla och det är dyrt att hålla sig med all den utrustning som krävs då.

Skynda långsamt så går det fortare
Sajtvärd på
Fälttävlan

Anmäl
2009-08-10 12:06 #8 av: Ahnna

I Rid och Körklubben Shetland har vi separata tävlingar i dressyrkörning och precision. Vi har förvisso "bara" klubbtävlingar och har fått tillstånd av SvRF att ha egna regler för att våra hästar är så små, men jag tycker att fler klubbar borde kolla upp möjligheten att ha såna klubbtävlingar. Det sporrar enormt mycket för nya ekipage att få prova på de olika grenarna utan pressen att man måste klara alla tre momenten (vi har inte maraton), och det i sig gör att fler söker sig till större tävlingar senare i karriären.

För mig som i år tävlar en 5-åring är det guld att kunna starta enbart precision, t.ex., för att se om hästen tycker att det är roligt och för att kunna fokusera träningen på enbart ett moment. För unghästar blir det ju lite mycket att tävla tre moment och man kan inte kräva av dem att de ska vara 100% skärpta genom en hel maratontävling. Så jag är väldigt glad för att RKS ger en möjlighet för shettis-ekipage att prova dressyr och precision var för sig. Ta upp det med era klubbar och be dem fråga SvRF vad som gäller om ni vill arrangera separata klasser. Glad

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-08-10 14:04 #9 av: WinterPrince

Jag vet att i Skåneserien så är varannan tävling dressyr+precision, och varannan är är dressyr+maraton

Mvh Emelie & Jack
Exa Equestrian, Ingen död fisk, 141km

Anmäl
2009-08-12 02:33 #10 av: niare

kan ju bara nämna att min shettis kom på 3e plats nu i helgen på körtävling , hans första tävling så jättenöjd, dressyren gick han som en klocka och tog sej in på första plats och 4 plats i maraton och 6 plats i presection :)

Anmäl
2009-08-12 14:20 #11 av: PillanN

Vi tränar ju våra hästar och ponnyer på detta vis,men jag har aldrig haft en tanke på att tävla konstigt nog. Då vi inte alltid har renrasiga hästar/ponnyer så måste jag fråga om det bara är renrasiga hästar som får tävla inom detta?

Anmäl
2009-08-12 14:26 #12 av: Linnea

nej alla får tävla. i ridsport ser man fjordkorsningar och ponnyer utan härstammning ju.

Skynda långsamt så går det fortare
Sajtvärd på
Fälttävlan

Anmäl
2009-08-12 14:28 #13 av: Ahnna

#11 Har hästen pass och alla papper (mätintyg, licens för högre klasser och så vidare) i ordning så får den tävla körning. Men på rastävlingar gäller förstås renrasigt. Flört

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2009-08-12 16:31 #14 av: PillanN

Tack för svar:) Vad kul,nu fick man nått nytt o tänka på

Anmäl
2010-09-10 05:48 #15 av: liumingzhu

Vi tränar ju våra hästar och ponnyer på detta vis,
<strong><a href="http://www.edhardykleidungshop.com/">ed hardy</a></strong>men jag har aldrig haft en tanke på att tävla konstigt nog. Då vi inte alltid har renrasiga hästar/ponnyer så måste jag fråga om det bara är renrasiga hästar som får tävla inom detta? <strong><a href="http://www.edhardykleidungshop.com/">ed hardy schuhe</a></strong>

Anmäl
2010-09-10 05:51 #16 av: liumingzhu

kan ju bara nämna att min shettis kom  ed hardy på 3e plats nu i helgen på körtävling , hans första tävling så jättenöjd, dressyren gick han som en klocka och tog sej in på första plats och 4 plats i maraton och 6 plats i presection :) ed hardy schuhe

Anmäl
2010-09-10 10:07 #17 av: Rita-S

#16 grattis :D

Jag jobbar mot att kunne börja tävla själv. Dock är en sådan vagn skit-dyr så det tar nog ett tag, om man då inte får tävla på lokalnivå med en vanlig rockard förståss.. :)

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2010-09-10 15:19 #18 av: UG

#17 du får tävla rockard upp till Nationell medelsvår, sen behöver du har två vagnar. Exempelvis gigg och maratonvagn.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.